Det får inte vara komplicerat att hantera kö. Om det blir för svårt att förstå hur ett kösystem ska användas kan det leda till mer irritation än vad som hade varit fallet utan. Men risken för irritation minskar avsevärt med moderna system som får ordning på kön. De är gjorda för att få bort köns långsamma takt och minska väntetider på ett drastiskt sätt.

Kösystem som alla förstår

För att ett kösystem ska göra skillnad måste det vara lätt att förstå. Personal som ska driva systemet behöver kunskap om det. Det gäller att veta vad man gör om nummerlappar tar slut och så vidare. Men de allra bästa systemen sköter sig själva. De kräver otroligt lite underhåll.

Kunder som står i kö mår bra av att veta vad som händer. Ett bra kösystem kommer att visa tydligt vems tur det är. Det bör också ge en fingervisning om väntetid. Det gör det mycket lättare för de som väntar att planera sin tid.

Skyltning som är tydlig

Oavsett hur bra ett kösystem är gäller det att märka ut det ordentligt. Det är ju viktigt att de som kommer in i lokalen förstår hur de får en plats i kön. Här kan det också vara smart att erbjuda kunder köappar. För kommande besök blir det mycket lättare att köa då det går att ta en plats i kön från annan plats.

Skärmar som informerar kan användas på flera sätt. De visar vems tur det är men ger också information om produkter och tjänster. De kan med andra ord vara en perfekt källa till nyttig reklam som både butik och kunder är intresserade av.

Det ska vara lätt med kösystem?